postheadericon EWEF-EWU

DWF har indledt et samarbejde med Europas største, ikke racebestemte, western rytterforbund Erste Westernreiter Union. Det tyske EWU er en naturlig samarbejdspartner for DWF. Både strukturelt og interessemæssigt ligner EWU og DWF hinanden meget. Ved vores aftale med EWU har DWF fået tilgang på forskellige goder, som på sigt vil være til stor gavn for den danske westernridning.

Vi har fået adgang til hele det tyske uddannelsesapparat. Både det der findes direkte i EWU, men også det der kommer fra FN ( Fédération Equestre Nationale = Det tyske rideforbund). Det vil sige at vi nu kan begynde at opgradere vore officials og dommere i et godt etableret system. Vi har nu fået flere veluddannede ringstewards. Ikke alene er de godkendt i Danmark, men er også optaget på den tyske liste; Noget der åbner døren til det store udland. I juli 2014 kommer tiden til dommereksamen. Her har vi flere kandidater der kan gå op til denne prøve. Dette gælder både de nye aspiranter samt de "gamle" DWF-dommere der mangler denne sidste prøve for også at være med fra 2015 af.

Aftalen giver også mulighed for at vi i DWF kan begynde på at uddanne westerntrænere i det internationale anerkendte system som EWU og FN har udviklet. Her har de første allerede taget de indledende prøver.

Den første trænerassistent bestod prøven i april 2014. Trænerassistenten er andet  skridt på vejen til den første trænereksamen som træner C.

Samarbejdet indeholder mere end bare uddannelse. Vi arbejder også sammen på det sportslige plan. DWF har fået mulighed for at holde nationale kvalifikationer for deltagelse i German Open, stævnet hvor den tyske elite møder til de tyske mesterskaber. Her har vi fundet plads  blandt nationer som Holland, Østrig og Schweiz.

Ting begynder også at falde på plads når det gælder muligheden for at deltage ved EWU's stævner og omvendt for at EWU-rytterne kan deltage ved DWF's stævner.

Faktisk er samarbejdet kommet så langt at Danmark, via DWF, som er medstifter, nu er kommet med i det nye Europæiske western forbund EWEF (European Western Equestrian Federation). Vi har endnu ikke oversat formålsparagrafferne til dansk, men de tyskkyndige kan læse mere her

Vi går helt sikkert en spændende tid i møde og er der noget du søger svar på er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

 

Senest opdateret (Fredag, 10. april 2015 19:37)